પગલી માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગલી માંડવી

  • 1

    (બાળકે) ધીરે ધીરે ચાલતાં શીખવું.