પગલું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગલું કાઢવું

  • 1

    પગલાંના ચિહ્ન ઉપરથી ચોર વગેરેની ભાળ કાઢવી.