પગલું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગલું ભરવું

  • 1

    ઇલાજ કરવો.

  • 2

    કાયદેસર ફરિયાદ કરવી.

  • 3

    કોઈ કામમાં આગળ વધવું.