પગાર ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર ચડવો

  • 1

    પગાર લેણો થવો-અપાયા વગર બાકી રહેવો.