પગાર ઠરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર ઠરાવવો

  • 1

    કામ બદલ કેટલો પગાર આપવો-લેવો તે નક્કી કરવું.