પગાર બંધ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર બંધ થવો

  • 1

    પગાર ન મળવો; નોકરી છૂટી જવી.