પગાર બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર બાંધવો

  • 1

    પગાર ઠરાવવો.