પગ ઉઠાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઉઠાવવા

  • 1

    ઉતાવળે ચાલવું.

  • 2

    નીકળી જવું; ખસી જવું.