પગ ઉપર પગ ચડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઉપર પગ ચડાવવા

  • 1

    આળસુપણે કે નફકરા થઈને બેસવું.