પગે કમાડ ઠેલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે કમાડ ઠેલવાં

  • 1

    પરોક્ષ રીતે, યુક્તિથી કામ સાધવું.