પગે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે કરવું

  • 1

    પગે બેસાડવું; પગના ચાપ્પા ઉપર બાળકને અઘાડવા બેસાડવું.