પગ ઘસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઘસવા

  • 1

    નકામું મથી મરવું કે વારંવાર (કામકાજ સાધવા) જવું.