પગ છૂટો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ છૂટો થવો

  • 1

    હરવા ફરવાથી પગનો અકડાટ દૂર કરવો.