પગ જોઈને પાથરણું તાણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ જોઈને પાથરણું તાણવું

  • 1

    ગજા પ્રમાણે કામ કરવું.