પગ ઠોકીને ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઠોકીને ઊભા રહેવું

  • 1

    મક્કમતાથી સામે થવા તૈયાર રહેવું.