પગ ઢીલા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઢીલા પડવા

  • 1

    નાહિંમત-નિરુત્સાહ થઈ જવું.