પગ તળે ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તળે ઘાલવું

  • 1

    દબાવી બેસવું.

  • 2

    દાબમાં લેવું.