પગ તળે મોત હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તળે મોત હોવું

  • 1

    મોતને આવતાં વાર ન લાગવી.