પગ થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ થવા

  • 1

    શક્તિ-સમજ આવવા માંડવાં.

  • 2

    ઊપડી જવું; જતા રહેવું.