પગ ધોઈને પીવા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ધોઈને પીવા જેવું

  • 1

    પવિત્ર; પૂજ્ય.