પગ પર પગ ચડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ પર પગ ચડાવવા

  • 1

    આળસુપણે નફકરા થઈને બેસવું.