પગ પાછા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ પાછા પડવા

  • 1

    હિંમત ન ચાલવી; આચકો ખાવો.