પગે પાણી ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે પાણી ઊતરવું

  • 1

    (ઊભા રહીને) થાકવું; પગ થાકવા.