પગ પાણી પાણી થઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ પાણી પાણી થઈ જવા

  • 1

    પગમાં ખૂબ અશક્તિ લાગવી; ઊભું ન રહેવાવું.