પગે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે બેસાડવું

  • 1

    પગના ચાપ્પા ઉપર બાળકને અઘાડવા બેસાડવું.