પગ બાંધીને રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ બાંધીને રહેવું

  • 1

    એક જગાએ ટકીને રહેવું.