પગે રસ ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે રસ ઊતરવો

  • 1

    (ઊભા રહીને) થાકવું; પગ થાકવા.