પગ રહી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ રહી જવો

  • 1

    (થાક કે બીજે કારણે) પગ ન ચાલવો; ન ચલાવું.