પઘડબંધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પઘડબંધી

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    પાઘડી બાંધનાર.

  • 2

    પાઘડી બાંધવાનો ધંધો.

મૂળ

પાઘડી+બાંધવી; સર૰ म.