પંચઈંટોળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચઈંટોળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈંટાળીની જાહેર શિક્ષા.