પંચકલ્યાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચકલ્યાણી

વિશેષણ

  • 1

    ચાર પગ અને કપાળ એ પાંચ ધોળાં હોય એવાં શુભ ચિહ્નવાળું (ઢોર માટે).