પંચકોશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચકોશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોટા તીર્થની આસપાસની પાંચ કોશની અંદર આવતી જગા.