પંચપ્રાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચપ્રાણ

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ શરીરના પાંચ પ્રાણો.