પંચભદ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચભદ્ર

પુંલિંગ

  • 1

    કાળજું, મોં, પીઠ, પડખું અને કેડ આગળ ભમરો હોય તેવો ઘોડો.