પંચમહાયજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચમહાયજ્ઞ

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    પાંચ મુખ્ય યજ્ઞો (દેવયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, બ્રહ્મયજ્ઞ, નૃયજ્ઞ).