પંચમાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચમાસી

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પહેલી વારની ગર્ભવતી સ્ત્રીને પાંચમે માસે કરવામાં આવતો સંસ્કાર.