પંચમાસીની છમાસી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચમાસીની છમાસી કરવી

  • 1

    વિવાહની વરસી કરવી; વિપરીત કરી બેસવું.