પચરકી વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પચરકી વાગવી

  • 1

    પાણીની શેડ ઊડવી.