ગુજરાતી

માં પચરંગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પચરંગી1પંચરંગી2

પચરંગી1

વિશેષણ

  • 1

    પાંચ રંગવાળું.

  • 2

    વિવિધ વર્ણ કે જાતનું.

મૂળ

પંચ+રંગ

ગુજરાતી

માં પચરંગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પચરંગી1પંચરંગી2

પંચરંગી2

વિશેષણ

  • 1

    પાંચ રંગવાળું; પાંચવર્ણું.