પંચરાઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચરાઉ

વિશેષણ

  • 1

    પરચૂરણ (વેચાણ).

  • 2

    ચાર પાંચ જાતના મિશ્રણવાળું.