પંચવર્ષીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચવર્ષીય

વિશેષણ

  • 1

    પાંચવર્ષ માટેનું કે તેટલા વખતનું કે તે સંબંધી.