પંચિયું બદલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચિયું બદલવું

  • 1

    (ઘરમાં આવતાં) ધોતિયું બદલીને પંચિયું પહેરવું.