પેચ ઢીલો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેચ ઢીલો થવો

  • 1

    ઢાંકણ કે સ્ક્રૂનો આંટો સક્કસ ન રહેવો.

  • 2

    ડાગળી ખસી જવી.