પંચ ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચ ભરાવું

  • 1

    પંચની સભા મળવી.