પૂછડાં આમળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડાં આમળવાં

  • 1

    બળદ કે ઢોર હાંકવાં.

  • 2

    અણઆવડતનું કામ કરવું.