પુછડિયો તારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુછડિયો તારો

પુંલિંગ

  • 1

    ધૂમકેતુ.

પૂંછડિયો તારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંછડિયો તારો

  • 1

    ધૂમકેતુ.