પૂંછડી પટપટાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંછડી પટપટાવવી

  • 1

    પૂંછડી હલાવવી.

  • 2

    નમી પડવું; વશ થવું.