પૂછડે તણાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડે તણાવું

  • 1

    કોઈની પાછળ પાછળ ખેંચાવું.