પૂછડું પકડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડું પકડવું

  • 1

    કેડે પડવું.

  • 2

    હઠ પકડવી.