પૂછડું ફાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડું ફાટવું

  • 1

    ધાસ્તી લાગવી.